Buvome susitikę? Klausėte mano paskaitos ar mokymo? 

Palikite savo pagyrimą arba pastabą ir padėkite man tobulėti (galite anonimiškai, bet jei paliksite savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą - žinosiu, kam padėkoti)